top of page

מידול 3D

כל התמונות מצולמות על פי עקרון הפוטוגרמטריה,

אנו ממשיכים לתהליך יצירת הדגם המאפשר לבצע את הקישורים בין כל התמונות שצולמו בשטח.

כל התמונות מכילות מידע על GPS, גובה ואזימוט.

כאשר הם מורכבים בצורה נכונה, הם יוצרים את המודל ומאפשרים שימוש בכל נתוני המודל.

מידול

התמונות מעובדות בתוכנת הפוטוגרמטריה על מנת ליצור מודל מדויק.

צילום

כמו בכל פרויקטים תלת מימדיים, עקרון הדגם מבוסס על מערכת צילום שיטתית.

ייצוא ושיתוף

לעבוד בקלות ולשתף את קבצי OBJ, Skp, CAD.

 

הפרויקט נשמר לשנה.

bottom of page