top of page

הכפל את נפח הסקירה שלך,
מבלי לעלות על הגג.

ציוד סולארי מודרני מיועד לפעולה אמינה לאורך כל חיי המוצר. למרות זאת, עדיין מתרחשים פגמי ייצור וכשלים מוקדמים, אשר יכולים להשפיע על ביצועי המוצר.

טכניקות ייצור המוני, אם כי מבוקרות, ובקרת איכות ירודה עדיין עלולות להכניס פגמי ייצור למוצר, והתקנה בשטח כמו גם הובלה עלולים להוביל לנזק, אשר כל אלה יכולים לקצר את חיי המוצר.

Mike-rycroft-118-04-2019-drfat1.jpg

נתונים סטטיסטיים עדכניים מראים שיעורי פירוק כוח מדורגים עבור מודולי סיליקון גבישי של 0.8% לשנה. אבל יש גם עדויות לכך שחלק מהיצרנים חזרו להשתמש בחומרים באיכות נמוכה יותר כדי להוזיל מחירים.

לכשל בטרם עת בלוח עשויה להיות השלכה פיננסית גדולה על מערכות מכיוון שעלות מחזור החיים העיקרית היא הון.

ניתן למצוא 4 כשלים עיקריים במקרה של אובדן ביצועים ויעילות:
 

 • PID

 • נקודה חמה

 • String לא תקינה

 • דיודה לא תקינה

צילום

גיראסול אנרגיה מתחדשת מציעה אבחון תרמי לאתרים סולאריים, באמצעות פלטפורמת SITEMARK.


הפלטפורמה מאפשרת גיבוש תכניות לשיפור ומקסום ביצועים במערכות סולאריות, באמצעות כלים טכנולוגים מתקדמים ואפליקצייה ייעודית לשימוש בשטח.

מתבצע על ידי מטיס מקצועי בעל ידע וכלים המתאימים, איכות הנתונים גבוהה ותואמת לסטנדרט הדרוש לפלטפורמת SITEMARK.


איכות הנתונים נבדקת על ידי המטיס ו- SITEMARK - נתונים שאינם עונים על הדרישות יאספו מחדש.


הנתונים שנאספו עוברים תהליך עיבוד אוטומטי באמצעות AI ולאחר מכן, אנליסטים (תרמוגרפרים) מוסמכים מוודאים את איכות התוצרים.
רמת הדיוק וזיהוי התקלות עומדת על מעל 97%.

ממשק WEB אינטואיטיבי, ניהול משתמשים והרשאות וגישה לנתונים מכל מקום. תיעוד היסטוריית הסריקות ומעקב אחר תחזוקת האתרים.

 • איתור תקלות מדוייק ב- AI ואנליסטים ופילוח סוגי התקלות השונים.

 • זיהוי מוקדם של פגמים ומניעת פגיעה בביצועים. 

 • סינון התקלות לפי סוג התקלה, חומרתה והאובדן התפוקה.

 • זיהוי וסימון חריגות בביצוע ביחס לתכנון. 

 •  ניהול שכבות מידע: תוכניות ההנדסיות, חלוקת אזורים, אורתופוטו RGB + תרמי.

 • הפקה וייצוא דו"חות במגוון פורמטים (PDF אקסל, דו"חות מנהלים).

 • ניתוח סטטיסטי מקיף: הערכת הפסד כספי של כלל המערכת וכל אזור בנפרד.

הסריקות מבוצעות בהתאם לסטנדרט IEC והתוצרים יכולים לשמש בסיס לתביעות אחריות מול יצרני הפאנלים.

GRE-Logo.png

ניהול תחזוקה

הטכנולוגיה התרמית מאפשרת גם איתור וניתוח של מתקני חשמל מכל הסוגים.


באופן כללי, חריגות ותקלות חשמליות מתממשות באמצעות התחממות יתר. זה מה שמקל על הזיהוי שלו באמצעות מצלמה.

בדיקות תרמיות כלליות

bottom of page